ในตลอดช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มูลนิธิบ้านจริงใจได้มีโอกาสไปร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันคริสตมาสในหลายๆ ที่ และร่วมร้องเพลงอวยพรในคืนครืสตมาสอีฟ 24 ธันวาคม 2019