แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

เทศกาลคริสตมาสปี 2019

เทศกาลคริสตมาสปี 2019

อ่านเพิ่มเติม

แขกที่มาบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหาร

แขกที่มาบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหาร

อ่านเพิ่มเติม

ค่ายอาสาฯ SeoKyeong University,Korea 2019

ค่ายอาสาฯ SeoKyeong University,Korea 2019

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ "จักรยานจริงใจ ครั้งที่ 7"

โครงการ "จักรยานจริงใจ ครั้งที่ 7"

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท Michelin Siam Co.Ltd.

บริษัท Michelin Siam Co.Ltd.

อ่านเพิ่มเติม

จักรยานจริงใจ 7

จักรยานจริงใจ 7

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่จบการศึกษาในปีนี้

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่จบการศึกษาในปีนี้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมของกลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครจาก SeoKyeong University,Korea

กิจกรรมของกลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครจาก SeoKyeong University,Korea

อ่านเพิ่มเติม