แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

รับอนุเคราะห์เด็ก

การอนุเคราะห์ของท่านมีความหมายมากต่อเด็กเด็ก


การรับอนุเคราะห์เด็กสักคนมีความหมายอย่างยิ่ง ด้วยการรับอนุเคราะห์เด็กคนหนึ่งอย่างเจาะจงบ้านจริงใจสามารถสนับสนุนการศึกษษของเด็กคนนั้นได้ดีขึ้น สำหรับตัวเด็กเองนั่นหมายถึงสิ่งยึดเหนี่ยวแห่งชีวิต เด็กๆถูกทอดทิ้งจากครอบครัวตัวเองจากหลายสาเหตุ การมีผู้อนุเคราะห์เด็กจะมีภาพของชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเด็กกำพร้าคนหนึ่งมาเป็นเด็กที่มีความหวัง เป้าหมายและสถานภาพในสังคม เธอไม่ได้เป็นเด็กอนาถาอีกต่อไปแต่เป็นเด็กที่มีโอกาสดีทุกอย่างเท่าที่เด็กในครอบครัวปกติพึงมี
สำหรับผู้ให้การอนุเคราะห์เองนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่น้อยกว่ากัน การให้ในครั้งนี้จะเป็นประสบการแห่งความชื่นชมยินดีที่คุณจะสัมผัสรับรู้ได้ มากไปกว่านั้นท่านอาจมีโอกาสได้เดินทางไปยังประเทศที่สวยงามของเราเพื่อเยี่ยมเด็กในความอนุเคราะห์ของท่านถ้าท่านต้องการ

​ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...โปรดติดต่อเรา