แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

รายงานประจำปี 2559

ในปี 2559 มีกิจกรรมมากมายเพื่อสร้างความสนุกสนาน และพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ในมูลนิธิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พี่ๆ ใจดี จากบริษัทต่างๆ กลุ่มนักศึกษาจากโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย มาร่วมพัฒนาสถานที่ของมูลนิธิ ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น เช่น ทาสีรั้วกำแพงบ้าน  ทำกระถางปลูกต้นไม้หน้าบ้าน ทำแปลงเกษตร และจัดกิจกรรมสันทนาการกับเด็กๆ

อาสาสมัครจากมูลนิธิหรือชมรมต่างๆ หน่วยงานรัฐบาล ศึกษาดูงานที่มูลนิธิบ้านจริงใจ เกี่ยวกับงานสงเคราะห์เด็กและปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน 

ผู้บริจาคใจดี ให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆ นำสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ข้าวสาร อาหารแห้ง มาบริจาคให้กับมูลนิธิ

ประมวลภาพกิจกรรม รับชมได้ที่นี่ ค่ะ