แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

คำถาม

เราเชื่อว่าหลายท่านอาจมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจในการบริจาคเงินช่วยเหลือ เราจึงได้กำลังจัดเตรียมชุดข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้ทุกท่านมั่นใจถึงองค์กร จุดประสงค์และความโปร่งใสในการดำเนินงาน นอกจากนี้เราจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนให้ทราบทั่วกัน อย่างไรก็ตามถ้าท่านมีความต้องการรับทราบข้อมูลหรือสอบถามเรื่องใดๆ สามารถติดต่อเข้ามาทางหน้า ติดต่อเรา

ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาเยี่ยมชมเว็บไซท์ของเรา เราหวังว่าข้อเท็จจริงที่นำเสนอจะช่วยหนุนใจให้ท่านได้พิจารณาช่วยเหลือเด็กๆที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป