วันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่่านมา ทางมูลนิธิบ้านจริงใจได้มีการประชุมร่วมกันกับหลายฝ่าย เชjน เทศบาล ต.หนองปลาไหล,เทศบาลหนองปรือ,เทศบาล ต.ตะเคียนเตี้ย,เทศบาล ต.โป่ง,เทศบาล ต.เขาไม้แก้ว,มูลนิธิสว่างธรรมสถาน,สถานีตำรวจภูธรบางละมุง,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนองหัวแรด และตัวแทนจาก มทบ. ที่ 14 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "จักรยานจริงใจ" ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองปลาไหล โดยมีรองนายกเทศมนตรี นายแล บุญสังข์เป็นประธานในที่ประชุม