ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน น้องๆ บ้านจริงใจได้มีกิจกรรมหลายๆ เช่น การไปร่วมค่ายต่างๆ หรือการทำกิจกรรมที่บ้าน เพื่อเป็นการเสริมทักษะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์