มูลนิธิบ้านจริงใจประกอบด้วยกรรมการ และ ตัวแทนชาวนอร์เวย์ซึ่งประจำอยู่ที่โบสถ์นอร์เวย์ในพัทยา

นอกจากการดำเนินงานหาทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำแล้วเป้าหมายเฉพาะหน้าของมูลนิธิฯ อีกประการคือการระดมทุนเพื่อซื้อที่และจัดสร้างอาคารเพื่อเป็นที่พักถาวรของเด็กในความดูและของมูลนิธิฯ