วันที่ 28 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิบ้านจริงใจได้จัดกิจกรรมการกุศล "จักรยานจริงใจ" ครั้งที่ 6 Jing Jai Bike 6 เพื่อระดมทุนสนับสนุนพันธกิจของทางมูลนิธิ โดยมีท่านนายอำเภอบางละมุง นายนริศ นิรามัยวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

การปั่นในครั้งนี้แบ่งเป็นสองรุ่นคือรุ่น 41 กิโลเมตร (ปั่นจริงจัง) และรุ่น 15 กิโลเมตร (ปั่นลั้ลลา) ซึ่งเป็นการปั่นร่วมกับเด็กๆ และแวะเยี่ยมชม"อุทยานฤาษี" สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตำบลหนองปลาไหล