จักรยานจริงใจ 7 

"จักรยานจริงใจ"Jing Jai Bike เป็นกิจกรรมที่ทางมูลนิธิบ้านจริงใจมาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 เพื่อที่จะหาทุนในการก่อสร้างโดม (ห้องประชุม) เอนกประสงค์

ครั้งนี้เป็นรูปแบบของการปั่นจาริกชนทางไกล จากพัทยาถึงเชียงใหม่ กว่า 900 กิโลเมตร 15 จังหวัด ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคมถึงวันที่ 21 เมษายน 2562