ในช่วงที่ผ่านมา ทางมูลนิธิบ้านจริงใจได้มีโอกาสต้อนรับผู้อุปการะและสนับสนุนมูลนิธิบ้านจริงใจ ที่ได้มาเยี่ยมเยียนและพบปะเด็กๆ ซึ่งมีหลายท่านได้แก่ คุณ Vivian Storbukås และทีมจากประเทศนอร์เวย์

คุณ Pisan,M. Jean-Michael Summer จากสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น