ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 21 เมษายน 2562 ทางมูลนิธิบ้านจริงใจได้จัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อน้องบ้านจริงใจภายใต้โครงการ "จักรยานจริงใจ 7" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนในการสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) และใช้ในพันธกิจของทางมูลนิธิฯ

   ในการปั่นครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่และน้องๆ รวมทั้งอาสาสมัครร่วมปั่นจำนวน 11 คน และในบางช่วงระยะทางก็มีอีกหลายกลุ่ม คณะ ได้ร่วมทำการปั่นในครั้งนี้ด้วย

   ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ห้างร้านต่างๆ รวมทั้งคริสตจักรท้องถิ่นในหลายๆ แห่ง ให้การบริจาค และต้อนรับ ดูแล ให้ที่พัก อาหารในแต่ละวันที่ทางทีมฯ ได้เดินทางไปถึง  ขอขอบพระคุณสำหรับทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้