แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

ความปลอดภัยต้องมาก่อน

เด็กๆ ช่วยกันปักป้าย "ขับช้าๆ ระวังเด็ก" เพื่อขอความร่วมมือจากพี่ๆ ที่ใช้เส้นทางนี้ 

ขับรถกันช้าๆ ด้วยนะ ระวังพวกเราด้วยคับ...