แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

เปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2560

หลังจากปิดเทอมมาประมาณ 2 เดือน เด็กๆ พร้อมแล้วที่จะไปโรงเรียน ได้ขึ้นชั้นเรียน มีคุณครูประจำชั้นคนใหม่  ได้อยู่ห้องใหม่ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองหลังจากปิดเทอมมาประมาณ 2 เดือน เด็กๆ พร้อมแล้วที่จะไปโรงเรียน ได้ขึ้นชั้นเรียน มีคุณครูประจำชั้นคนใหม่  ได้อยู่ห้องใหม่ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อพัฒนาตนเอง

 

    

    

อาหารเย็น หมูกระทะ คืนวันอาทิตย์ ฉลองสิ้นสุดการปิดเทอม และเตรียมตัวเปิดเทอมพรุ่งนี้