แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

งานอดิเรก... สร้างเลโก้

วันนี้เป็นวันหยุดชยเชยวันอาสาฬหบูชา เด็กๆ ทุกคนอยู่บ้านกันอย่างพร้อมเพรียง 

เด็กๆ พากันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์จินตนาการด้วยการสร้างเลโก้ ส่งเข้าประกวดทั้งแบบทีมและแบบเดี่ยว