แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

ค่ายอาสาฯ SeoKyeong University,Korea 2019

ในระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายนที่ผ่านมา ทีมอาสาสมัครนักศึกษาจาก SeoKyeong University, Seoul Korea ได้มาจัดค่าย Global Volunteers ที่มูลนิธิบ้านจริงใจ ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 8

ซึ่งเหมือนกับทุกๆ ครั้ง ทีมนักศึกษาฯ จะมาช่วยซ่อมแซมโต๊ะอาหาร บริเวณที่ล้างจาน เครื่องเล่นที่สนามเด็กเล่นเล่น รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ หลายๆ อย่าง ร่วมรับประทานอาหารเย็นและเล่นกับน้องๆ อย่างมิตรภาพที่เป็นกันเอง