แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

กิจกรรม CSR. จาก บริษัท Laem Chabang International Terminal Co;Ltd

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2020 ทางบริษัท Laem Chabang International Terminal Co;Ltd ได้มาทำกิจกรรม CSR ให้กับทางมูลนิธิฯ