แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

วันแม่

เด็กๆ แสดงความรักและเคารพแด่ แม่ตา ป้าตุ้ม อ.ปรีดา เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2560

น้ำทะเลยังมีขึ้นมีลง                   น้ำใจแม่มั่นคงซื่อตรงอยู่ทุกเวลา
น้ำฝนยังตกในบางครา                แต่น้ำใจมารดา มีให้ตลอดไป