แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

หน้าแรก

หน้าแรก

บ้านจริงใจ

ท่ามกลางอุปสรรคมากมายและความขาดแคลนในการดำเนินงานด้านสังคมสงเคาระห์แก่เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนของเรา คุณเพียงตาซึ่งเป็นผู้จัดการบ้านจริงใจได้ทุ่มเทเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กจำนวนมากในพัทยา ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐมิได้มีกลไกที่จะสนับสนุนการดำเนินการในลักษณะนี้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ การดำเนินงานของบ้านจริงใจในหลายปีที่ผ่านมาจึงอยู่ได้ด้วยการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ในปี 1992 คุณเพียงตาร่วมกับศาสนาจารย์คริสเตียนสังกัดองค์กร CCT (Church of Christ, Thailand) จากกรุงเทพฯได้เริ่มพันธกิจโดยการเช่าบ้านหลังเล็กๆเพื่อใช้เป็นที่พักพิงของเด็กเร่ร่อนในเมืองพัทยา

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการมูลนิธิบ้านจริงใจ

คณะกรรมการมูลนิธิบ้านจริงใจ

คณะกรรมการมูลนิธิบ้านจริงใจ

ในปี 1992 คุณเพียงตาร่วมกับศาสนาจารย์คริสเตียนสังกัดองค์กร CCT (Church of Christ, Thailand) จากกรุงเทพฯ ได้เริ่มพันธกิจโดยการเช่าบ้านหลังเล็กๆ เพื่อใช้เป็นที่พักพิงของเด็กเร่ร่อนในเมืองพัทยา

อ่านเพิ่มเติม

ผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุน

เมื่อจำนวนเด็กเพิ่มเป็น 15 คนในปี 1999 คุณเพียงตาซึ่งรับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปได้ขยับขยายหาที่อยู่ใหม่ที่กว้างขวางขึ้นพร้อมกับเริ่มใช้ชื่อว่า “บ้านจริงใจ” นับแต่ตอนนั้น ผ่านมาถึงปี 2010 บ้านจริงใจมีเด็กในความดูแลมากขึ้นเป็น 66 คนแต่ยังสมารถบริหารให้ใช้สถานที่เดิมได้มาถึงวันนี้

อ่านเพิ่มเติม
สิ่งของที่ขอรับบริจาค

สิ่งของที่ขอรับบริจาค

รายการสิ่งของที่ขอรับบริจาค เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของน้องๆ บ้านจริงใจ