แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

สิ่งของที่ขอรับบริจาค

                          

รายการสิ่งของที่ขอรับบริจาค เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของน้องๆ บ้านจริงใจ รายละเอียดสามารถคลิกที่นี่ได้เลยค่ะ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่