แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

ต้องการบริจาค / ติดต่อเรา

ท่านที่ประสงค์จะบริจาคกรุณาแจ้งความประสงค์ของการบริจาคตามรายละเอียดด้านล่าง เราจะได้ดำเนินการระบุชื่อของท่านใน web site หรือละไว้ถ้าไม่ประสงค์ออกนาม ซึ่งในกรณีหลังนี้ก็ขอให้แจ้งรายละเอียดของการบริจาคด้วยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้องในที่มาของเงินบริจาค

ถ้าท่านประสงค์จะให้การอนุเคราะห์เด็กเป็นการเฉพาะเจาะจงไม่ว่าจะในนามส่วนบุคคลหรือนิติบุคคล เรายินดีอย่างยิ่งทีจะแสดงการสนับสนุนของท่านใน web site และสื่ออื่นๆของโครงการ กรุณาให้รายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่าง 

ท่านสามารถโอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคารต่อไปนี้

เพื่อสร้างอาคารบ้านเด็กหลังใหม่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช
ชื่อบัญชี: อาคารบ้านจริงใจ
บัญชีเลขที่: 628-1-04300-9
SWIFT Code: AYUDTHBK

 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายดำเนินการ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพัทยา
ชื่อบัญชี:มูลนิธิบ้านจริงใจ
บัญชีเลขที่: 174-1-67339-0
SWIFT Code: AYUDTHBK

 

กรุณากรอกรายละเอียดการบริจาคฟอร์ด้านล่างนี้ ถ้าท่านไม่ประสงค์จะออกนามก็ขอความกรุณาแจ้งเฉพาะจำนวนเงินและวันที่เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใสในการบันทึกเงินบริจาค

หรือติดต่อ ได้ที่ มูลนิธิบ้านจริงใจ 121/1 หมู่ 4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Baanjingjai Foundation 121/1 Mo.4,Nongplalai, Banglamung, Chonburi 20150

โทรศัพท์ 084-6144389, 0863665853 E-mail : cbaanjingjai@yahoo.com

loading