Address

Address

En drøm har endelig gått i oppfyllelse!

En stor takk til alle dere som har bidratt med donasjoner og hjelp, både store og små. Uten deg, ville den store drømmen ikke vært mulig å oppfylles.

OM OSS


Det hele begynte i 1992, da Khun Piangta kom til Pattaya sammen med en prest fra CCT (Church of Christ, Thailand), Bangkok. De leide seg et lite hus som de brukte som tilholdssted, og brukte det samtidig som et "drop-in" sted for gatebarn. De brukte tiden med og oppsøkte de mange gatebarna som streifet rundt i Pattaya, enten som tiggere, eller/og solgte seg til perverse turister som kom til Pattaya for å utnytte disse uheldige og sårbare barna, samt de som ikke hadde foreldre eller hadde flyktet fra voldelige hjem. Khun Piangta tok snart på seg oppgaven med å motivere og hjelpe til slik at disse uheldigstilte barna fikk begynne på skole. Og ikke minst få muligheter til komme bort fra den tragiske tilværelsen de levde under.
Og etter to år ble det lille huset for lite, hvor de så flyttet inn i et større hus på Jomtien. Da fikk da muligheten til å huse noen få av disse gatebarn og hvor de også fikk dem inn i skolene. Og i 1999 hadde gruppen med barn vokst til 15 barn, og de igjen måtte se etter et nytt og større sted. På denne tiden var at Khun Piangta overtok som daglig leder og ansatte to assistenter til å være med på skape et trygt hjem for disse barna som hadde fått en tøff start på livet. Og ved utgangen av 2011 er nå øket til nærmere 80 barn. Nå består staben av 5 fast ansatte, og 4-6 frivillige som jobber nesten døgnet rundt.

Hva det koster det å drive barnehjemmet og videre utvikling

Per januar 2009 var den månedlige driftskostnad godt over 40 000 Nok .- som gikk til å dekke leiekostnader og strøm / vann, skoler + skoleuniformer og bøker, medisiner og legebesøk, mat og klær og mange andre nødvendige ting som trengs for den daglige drift. Når det stadig kommer inn flere barn, øker også de månedlige utgifter. Så den store utfordringen er å få inn nok driftsmidler til de månedlige utgifter, hvor de er 100% avhengig av frivillige givere / sponsorer. Og det er i dag flere nordmenn som jobber aktivt med norske givere / sponsorer på ulike prosjekter, som vi håper vil være til stor hjelp i årene som kommer.

Og med en slik aktiv støtte fra Norge, har det vært blant annet krav fra norske givere / sponsorer for å sikre at de innsamlede pengene vil komme i de rette hender. Dette har resultert i at Baan Jing Jai er blitt registrert som en stiftelse, bare kjent som "Baan Jing Jai Foundation. Baan Jing Jai Foundation er for tiden registrert med et styre på seks medlemmer, inkludert en norsk representant, som jobber for sjømannskirken i Pattaya.
Stiftelsens umiddelbare mål, sammen med arbeidet med kontinuerlig å samle inn penger til daglig drift, er å samle nok penger til å kjøpe land, slik at de på sikt kan flytte inn i sin egen bygning med plass til flere barn. 

Det jobbes også med å hjelpe de større barna som har fullført grunnskolen til å skaffe nødvendig støtte til videreutdanning, som koster mer enn grunnskolen. Barnehjemmet er også fokusert på å skape prosjekter for disse barna, og hjelper dem til å velge riktig vei fremover, slik at de ikke faller i gale "yrkene" her i Pattaya og Thailand. Så dette er også en ny og viktig rolle for å sikre at disse unge voksne følger opp med sine valg og ikke ender i de mange fallgruvene som finnes i Pattaya.