Address

Address

En drøm har endelig gått i oppfyllelse!

En stor takk til alle dere som har bidratt med donasjoner og hjelp, både store og små. Uten deg, ville den store drømmen ikke vært mulig å oppfylles.

SPONSOR BARN

Sponsor og hva det betyr for barna

 


Dette betyr mye for barnehjemmet og særlig for det barnet som får seg en sponsor. Med en sponsor vil barnehjemmet kunne sende barnet til en bedre skole for en bedre utdanning. Og for barnet betyr det mye å ha et fast holdepunkt i livet. Alle disse barna er blir forlatt av sine foreldre av ulike grunner. Å ha en fadder for barnet betyr også at de har noen som faktisk bryr seg om dem, og de derfor ikke lenger er "foreldreløse", som også gir en viss status i samfunnet. De er ikke lenger bare en "fattig foreldreløs" men nå har fått de samme mulighetene som alle andre barn i normale familie-situasjoner. 

For de "sponser" et barn, betyr det også mye for. En får muligheten til å hjelpe noen som virkelig trenger det og samtidig opplever en stor glede den kontakten med barnet gir. Og sist men ikke minst, får man noen turer til dette fantastiske landet hvis du ønsker å besøke barnet. 

Vennligst kontakt oss for ytterligere informasjon.